Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, 

schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v úterý 4. června 2024 od 15.00.

Těšíme se na viděnou.

 

V případě dotazů kontaktujte marketa.pfeiferova@zstgm-ji.cz

Den otevřených dveří proběhl v úterý 2. dubna 2024 od 14.00 do 16.00.

Těšíme se na viděnou.

 

 

 

Děkujeme, že pro své dítě uvažujete i o naší škole. Ze zákona je možné podat pouze jednu žádost o přijetí na jedné ZŠ. 

V letošním roce budeme otevírat dva 1. ročníky pro 27 žáků v každé třídě.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

  1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.
  2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
  3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy a děti zaměstnanců této školy.
  4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Pokud ředitelka školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.

 

Jsme všeobecně zaměřená základní škola s výukou anglického jazyka od 2. ročníku.

Čtení vyučujeme analyticko-syntetickou metodou, při psaní se učíme vázaný typ písma. V matematice se snažíme využívat nepřeberné množství učebních metod.

Máme moderně vybavené odborné učebny jazyků, informatiky, fyziky a chemie, přírodopisu, hudební výchovy a zeměpisu.

Na naší škole působí speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce a kariéroví poradci. 

Naše škola je tím pravým místem pro získávání kvalitních vědomostí a dovedností, nezapomenutelných zážitků a opravdových kamarádů pro celý život. 

 

¨

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny