Výpůjčka hřiště

Obecné provozní podmínky pro výpůjčku školního sportovního areálu: 

  • Výpůjčku školního sportovního areálu lze uskutečnit v období od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 31. 10. v provozní době sportoviště, a to ve - dnech pondělí až pátek v době od 16.00 hod. do 20.00 hod., pokud nebude ze strany příslušné základní školy v daném čase využito pro mimoškolní aktivity. 
  • Výpůjčka je možná pouze na základě řádně uzavřené smlouvy o výpůjčce, která je uzavírána mezi vypůjčitelem a příslušnou základní školou na dobu určitou, a to vždy na jednotlivá pololetí školního roku. 
  • Výpůjčka může být poskytnuta pouze organizované skupině veřejnosti s právní subjektivitou (spolek, pobočný spolek či jiná organizovaná skupina veřejnosti s právní subjektivitou). 
  • Každé organizované skupině veřejnosti (viz výše) bude poskytnuta výpůjčka v max. výši 6hodin/týden. Navýšení časového rozsahu výpůjčky dané skupině je možné pouze tehdy, pokud není zájem o výpůjčku ze strany dalších skupin. Tento limit je stanoven s ohledem na zajištění rovného a nediskriminačního přístupu všech relevantních subjektů (viz výše) k této sportovní infrastruktuře. Požadavky na výpůjčku budou vyřizovány v pořadí, v jakém je obdrží ředitelé základních škol provozujících příslušný školní sportovní areál. 
  • Vypůjčitel může školní sportovní areál využívat jen k provozování sportovních činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsoben a vybaven. 
  • Vypůjčitel je povinen dodržovat ujednání smlouvy o výpůjčce, seznámit se s provozním řádem sportoviště a dodržovat ho, dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost ve školním sportovním areálu 
  • Vypůjčiteli není dovoleno přenechat předmět výpůjčky třetí osobě nebo jej využívat ke komerčním účelům. 
  • Vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které vznikly v době využívání školního sportovního areálu vypůjčitelem nebo v důsledku jeho činnosti.

 

Smlouva o výpůjčce hřiště.pdf

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny