Pronájem hřiště

Obecné provozní podmínky pro pronájem školního sportovního areálu: 

  • Pronájem školního sportovního areálu lze uskutečnit v období od 1. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 31. 10. v provozní době sportoviště, a to ve - dnech pondělí až pátek v době od 16.00 hod. do 20.00 hod., pokud nebude ze strany příslušné základní školy v daném čase využito pro mimoškolní aktivity. 
  • Pronájem je možný pouze na základě řádně uzavřené smlouvy o pronájmu, která je uzavírána mezi nájemcem a příslušnou základní školou na dobu určitou, a to vždy na jednotlivá pololetí školního roku. 
  • Pronájem může být poskytnut pouze organizované skupině veřejnosti s právní subjektivitou (spolek, pobočný spolek či jiná organizovaná skupina veřejnosti s právní subjektivitou) při současném pronajmutí školní tělocvičny.  
  • Každé organizované skupině veřejnosti (viz výše) bude poskytnut pronájem v max. výši 6hodin/týden. Navýšení časového rozsahu pronájmu dané skupině je možné pouze tehdy, pokud není zájem o pronájem ze strany dalších skupin. Tento limit je stanoven s ohledem na zajištění rovného a nediskriminačního přístupu všech relevantních subjektů (viz výše) k této sportovní infrastruktuře. Požadavky na pronájem budou vyřizovány v pořadí, v jakém je obdrží ředitelé základních škol provozujících příslušný školní sportovní areál. 
  • Nájemce může školní sportovní areál využívat jen k provozování sportovních činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsoben a vybaven. 
  • Nájemce je povinen dodržovat ujednání smlouvy o pronájmu, seznámit se s provozním řádem sportoviště a dodržovat ho, dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost ve školním sportovním areálu 
  • Nájemci není dovoleno přenechat předmět výpůjčky třetí osobě nebo jej využívat ke komerčním účelům. 
  • Nájemce nese odpovědnost za škody, které vznikly v době využívání školního sportovního areálu vypůjčitelem nebo v důsledku jeho činnosti.
  • Cena: 300 Kč/hod. 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny