Žákovský parlament

Žákovský parlament 2023/2024

21. září 2023 se konalo naše první setkání v letošním školním roce. Přivítali jsme nové členy z řad žáků druhých tříd. Zástupcům tříd byla sdělena informace o vzniku dětského zastupitelsva, které se bude podílet na zlepšení života ve městě z pohledu dětí. Proto byly všem dětem naší školy zadány důležité úkoly. A to společně pojmenovat tři největší problémy města, které se týkají dětí a které by město mohlo vyřešit. Na příštím setkání zástupci žákovského parlamentu sdělí své postřehy a společně vybereme dva žáky naší školy, kteří nás budou reprezentovat v dětském zastupitelstvu. Těšíme se na nové úkoly!

Na druhém zasedání žákovského parlamentu, které se konalo 19. října 2023 zástupci tříd přednesli problémy Jihlavy, které považují za nejvážnější. V mnoha z nich se shodli se svými "kolegy", spousta zástuců tříd přednesla i velmi originální postřehy. S vybranými zástupci do dětského zastupitelstva, Nelou Olejníčkovou a Denisou Krajčovou vytvoříme prezentaci se třemi nejčastějšími žádostmi našich žáků. Novým úkolem pro všechny je vymyslet, čím je naše škole typická, ale i výjimečná. 

Při listopadovém setkání dne 9. listopadu 2023 jsme se společně vyfotili, abychom vylepšili prezentaci naší školy na setkání dětského zastupitelstva. Toto setkání proběhlo 15. listopadu 2023 a naše žákyně Nela Olejníčková a Denisa Krajčová nás na něm skvěle reprezentovaly se svou prezentací o největších problémech dětí z Jihlavy a okolí.

V prosinci jsme se potkali 14. prosince 2023. Byla vyhlášena soutěž o nejlépe vyzdobené dveře s vánoční tématikou. Dále byla probírána obvyklá témata - připomínky ke stravování, k zákazu používání mobilních telefonů během vyučování a další provozní věci.

18. 1edna 2024 jsme otevřeli nový kalendářní rok se školním parlamentem vyhlášením vítězů o nejhezčí vánoční dveře. Některé třídy se zapojily s chutí a proto bylo velmi obtížné vybrat ty nejhezčí. Některé třídy druhého stupně se bohužel nezúčastnily vůbec. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na krásné vánoční atmosféře ve škole, vítězové však mohou být pouze čtyři... a to 2. A, 3. A, 7. B a 8. A.  

Únorový žákovský parmlament se konal ve čtvrtek 22. února 2024. Na tomto setkání byla dětem připomenuta akce adopce na dálku, kterou organizuje pravidelně p. uč. Vodrážková se svou třídou. V pondělí 4. března si po celý den mohou žáci i pedagogové zakoupit sladké svačiny, které pro nás připraví žáci 8. B. Výtěžek akce odpoří indického studenta Johnyho v jeho studiu.
Dále jsme řešili podporu dětského zastupitelstva ve sběru pozitivních i negativních historek z MHD Jihava. Nakonec jsme řešili potřeby žáků a organizační záležitosti.  

Květnové setkání žákovského parlamentu, konané 23. května 2024 přineslo informaci o různých kážeňských prohřešcích. Chlapecké toalety pokreslené fixou, výskyt elektronických cigaret, nesprávné zacházení se zapůjčenou didaktickou technikou, školní potřeby v šatně bez uzamčení do skříňky... Probrali jsme, jak podobnému jednání zabránit. Dále byli žáci upozorněni, že pokud najdou v jídle něco, co tam nepatří, případně dostanou nevyhovující ovoce, mohou se obrátit na paní kuchařky a problém vyřešit. Dále byla sdělena nabídka zřízení organizačního výboru, kde by dobrovolníci společně plánovali a vytvářeli akce pro své spolužáky.

Žákovský parlament 2022/2023

 

Na první schůzi, konané 13. 10. 2022 jsme projednávali organizaci školního roku, účast na zápisu do knihy rekordů - Živý Betlém, halloweenský den v maskách 31. 10. a změnu v organizaci třídnických hodin. Řešili jsme také individuální požadavky žáků.

Na druhé schůzi, konané 10. 11. 2022 jsme projednávali pravidla chování o přestávkách, odchod na hodinu TV 2 minuty před zvoněním a omezení vstupu do šaten v průběhu vyučování. Dále jsme si připomněli pravidla chování u stolního tenisu a ve školí jídelně. Zároveň bylo žákům oznámeno pořízení boxovacích stojanů na chodby 2. stupně pro ukrácení volné chvíle o přestávce :)

Na třetí schůzi, konané 8. 12. 2022 jsme probírali předevšímermín vánočních prázdnin, a to od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023.

Na schůzi konané 12. 1. 2023 jsme si připomněli organizaci závěru pololetí - program na 31. ledna 2023 a termín pololetních prázdnin 3. února 2023. Dále bylo žákům sděleno, že budou v nejbližších dnech rozesílány on-line dotazníky, týkající se průzkumu spokojenosti se stravováním ve školní jídelně a také dotazníky, týkající se kvality výuky.  

Dne 9. 2. 2023 jsme předali žákům poděkování za vyplnění dotazníků spokojenosti se stravováním ve školní jídelně. Výsledky šetření byly předány p. vedoucí šk. jídelny k řešení. Zároveň jsme připomněli žákům otevřené dotazníky o spokojenosti s výukou jednotlivých vyučjících. Dále jsme řešili provozní záležitosti a především problémy s chováním žáků na chlapeckých toaletách. 

Dne 13. 4. 2023 se konala další schůze žákovského parlamentu. Na této schůzi byl připomenut zákaz používání mobilních telefonů. Zopakovali jsme si pravidla, která jsou uvedena ve školním řádu, tedy uložení mobilního telefonu v šatní skříňce po celou dobu vyučování. Také jsme si vymezili sankce za porušení tohoto školního řádu. Dále jsme řešili provozní záležitosti školy a pořízení nového iunformačního panelu.

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny