Žákovský parlament

Žákovský parlament 2023/2024

21. září 2023 se konalo naše první setkání v letošním školním roce. Přivítali jsme nové členy z řad žáků druhých tříd. Zástupcům tříd byla sdělena informace o vzniku dětského zastupitelsva, které se bude podílet na zlepšení života ve městě z pohledu dětí. Proto byly všem dětem naší školy zadány důležité úkoly. A to společně pojmenovat tři největší problémy města, které se týkají dětí a které by město mohlo vyřešit. Na příštím setkání zástupci žákovského parlamentu sdělí své postřehy a společně vybereme dva žáky naší školy, kteří nás budou reprezentovat v dětském zastupitelstvu. Těšíme se na nové úkoly!

 

Žákovský parlament 2022/2023

 

Na první schůzi, konané 13. 10. 2022 jsme projednávali organizaci školního roku, účast na zápisu do knihy rekordů - Živý Betlém, halloweenský den v maskách 31. 10. a změnu v organizaci třídnických hodin. Řešili jsme také individuální požadavky žáků.

Na druhé schůzi, konané 10. 11. 2022 jsme projednávali pravidla chování o přestávkách, odchod na hodinu TV 2 minuty před zvoněním a omezení vstupu do šaten v průběhu vyučování. Dále jsme si připomněli pravidla chování u stolního tenisu a ve školí jídelně. Zároveň bylo žákům oznámeno pořízení boxovacích stojanů na chodby 2. stupně pro ukrácení volné chvíle o přestávce :)

Na třetí schůzi, konané 8. 12. 2022 jsme probírali předevšímermín vánočních prázdnin, a to od pátku 23. 12. 2022 do pondělí 2. 1. 2023.

Na schůzi konané 12. 1. 2023 jsme si připomněli organizaci závěru pololetí - program na 31. ledna 2023 a termín pololetních prázdnin 3. února 2023. Dále bylo žákům sděleno, že budou v nejbližších dnech rozesílány on-line dotazníky, týkající se průzkumu spokojenosti se stravováním ve školní jídelně a také dotazníky, týkající se kvality výuky.  

Dne 9. 2. 2023 jsme předali žákům poděkování za vyplnění dotazníků spokojenosti se stravováním ve školní jídelně. Výsledky šetření byly předány p. vedoucí šk. jídelny k řešení. Zároveň jsme připomněli žákům otevřené dotazníky o spokojenosti s výukou jednotlivých vyučjících. Dále jsme řešili provozní záležitosti a především problémy s chováním žáků na chlapeckých toaletách. 

Dne 13. 4. 2023 se konala další schůze žákovského parlamentu. Na této schůzi byl připomenut zákaz používání mobilních telefonů. Zopakovali jsme si pravidla, která jsou uvedena ve školním řádu, tedy uložení mobilního telefonu v šatní skříňce po celou dobu vyučování. Také jsme si vymezili sankce za porušení tohoto školního řádu. Dále jsme řešili provozní záležitosti školy a pořízení nového iunformačního panelu.

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny