KIVA

Naše škola zavádí program KiVa


Dovolte, abychom Vás informovali o tom, že se naše škola zapojila do ověřeného programu prevence šikany s názvem KiVa.


Na úrovni celé školy je cílem programu KiVa poskytnout všem zaměstnancům základní informace o šikaně a možnostech, jak ji řešit a dohodnout se s nimi na společném závazku se šikanou bojovat.

K viditelnosti tohoto záměru přispějí symboly s logem programu pro dozor o přestávkách. Na úrovni jednotlivých tříd je cílem naučit žáky, jak namísto tichého souhlasu se šikanou nebo podporování agresora pomoct oběti a dát tak jasně najevo, že šikanu netolerují. Na individuální úrovni je cílem co nejefektivněji řešit konkrétní případy šikany. Součástí jsou vždy i následné rozhovory po určité době, jejichž prostřednictvím se škola ujistí, že došlo ke změně situace.

Kiva není jednorázový projekt, ale trvalý plán prevence a redukce šikany.

V rámci prevence jsou aktivizováni všichni žáci v rámci KiVa lekcí každý měsíc a ve spolupráci s KiVa týmem je tak možné první známky nežádoucího chování zarazit.

Cíle KiVa lekcí a témat:

  • Pochopení toho, jakou roli při šikaně hraje kolektiv.
  • Posílení empatie vůči šikanovaným žákům.
  • Osvojení si možností, jak šikanovaného spolužáka podpořit, a přijetí odpovědnosti za to, aby v kolektivu k šikaně nedocházelo.


Je důležité, aby si všichni žáci uvědomili, že záleží na přístupu každého z nich.

Důležitou úlohu v rámci celého programu hraje informovanost rodičů. Pro tyto účely jsou zpracovány podrobné informace pro rodiče v odkaze: http://data.kivaprogram.net/pruvodce-pro-rodice/.

V případě jakýchkoliv dotazů ke KiVa programu je možné se obrátit na koordinátora projektu:

Mgr. Zdeňku Šánovou, DiS. na e-mailové adrese: zdenka.sanova@zstgm-ji.cz.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny