Historie

Jak to všechno začalo?

Na jaře 1929 byl stavební pozemek věnován městem pro Ústřední maticí školskou jako investora stavby. V květnu téhož roku bylo vydáno stavební povolení a položen základní kámen, na nějž za ÚMŠ poklepal nakladatel Emil Šolc. V říjnu pak byla zahájena vlastní stavba dle projektu Antonína Mezery z Prahy.

V srpnu 1931 byla stavba dokončena. Již v průběhu stavby vznikl návrh, aby škola byla symbolicky věnována k 80. narozeninám T.G. Masaryka.

30. 8. 1931 byla škola slavnostně otevřena jako Jubilejní národní škola Dr. T.G.Masaryka.

K otevření byl od ministerstva školství a národní osvěty věnován bronzový odlitek polopostavy T.G. Masaryka od sochaře Jana Štursy, jejíž originál byl umístěn v Parlamentě.

Další vybrané události, které měly vliv na chod školy:

 • 12. dubna 1938
  německá mládež strhla pomník T.G.Masaryka před školní budovou
 • 1. září 1938
  278 žáků českých. Německého žáka ani jednoho.
 • 14. září 1938
  smuteční tryzna - v den úmrtí T.G.Masaryka
 • 23. září 1938
  mobilizace, vojsko v celé budově
 • 24. září - 8. října 1938
  zabavení budovy, nevyučuje se
 • 15. března 1939 - 23. srpna 1939
  škola zabrána říšsko německým vojskem a ve škole se nevyučovalo (obdobná situace byla na všech školách v Jihlavě).
 • Od 17. dubna 1939
  se vyučovalo střídavě na jiných školách a to vždy pouze v určité dny.
 • 1. června 1939
  byl opět svržen pomník T.G.Masaryka
 • 3. června 1939
  musel být pomník odstraněn
 • 23. srpna 1939
  byla budova vrácena pro školní účely
 • 20. května 1942
  gestapo provedlo prohlídku všech žáků a jejich věcí, která trvala čtyři hodiny - hrozilo uzavření školy.
 • srpen 1942
  škola předána se vším zařízením Němcům. Předáním této budovy ztratilo české školství v Jihlavě svoji nejlepší budovu a nejlepší školní zařízení.
 • září 1945
  žáci se vrací do své původní budovy
 • září 1950
  v budově jsou umístěny tyto školy:
  • 1. mateřská škola v Jihlavě 
  • 1. národní škola v Jihlavě 
  • 2. národní škola v Jihlavě 
  • 2. střední škola v Jihlavě
 • 25. ledna 1951
  začíná celodenní provoz školní družiny
 • září 1953
  škola zřízena jako První osmiletá střední škola v Jihlavě
 • 15. května 1955
  škola přejmenována na školu 1.osmiletou střední školu československo-sovětské družby
 • září 1955
  navštěvuje školu 1161 žáků ve 32 třídách.
 • září 1956
  navštěvuje školu 1178 žáků
 • září 1957
  • navštěvuje školu 1219 žáků 
  • 20 tříd v 1. - 5. roč. s 767 žáky z toho 363 dívek 
  • 12 tříd v 6. - 8. roč s 452 žáky z toho 220 dívek 
  • byl to maximální počet žáků za dosavadní historii školy 
  • průměrně 38 žáků ve třídě
 • V těchto letech, v průběhu 60. let a ještě začátkem 70. let
  se z kapacitních důvodů muselo v 1.-5.ročníku vyučovat na dvě směny
 • září 1961
  místo označení: osmiletá střední škola čs.-sovětské družby je uzákoněno označení: základní devítiletá škola československo-sovětské družby
 • srpen 1968
  pedagogická rada se zřekla názvu školy - ZDŠ Československo - sovětské družby
 • srpen 1969
  pedagogická rada uznala nesprávný postoj k událostem v srpnu 1968, kdy se zřekla názvu školy ZDŠ Československo - sovětské družby
 • září 1972
  na škole je 23 tříd - kolem tohoto počtu oscilují počty tříd až do současné doby
 • 19. června 1981
  slavnostní akademie k 50. výročí založení školy - divadelní sál DKT ROH v Jihlavě
 • 5.března 1990
  škole vráceny busty T.G.Masaryka a dr.E.Beneše - uchovával je ing.Kamil Nedvěd
 • 7. 3. 1990
  škola nese opět čestný název ZŠ T.G.Masaryka
 • 1. 1. 1993
  š
  kola získala právní subjektivitu
 • 1. 1. 1994
  školní jídelna přešla pod řízení základní školy
 • 22. 9. 1998
  krádež busty T.G.Masaryka z průčelí školy
 • 30. 6. 1999
  škola se prezentuje svými internetovými stránkami
 • 1. 9. 1999
  dokončena rekonstrukce omítky budovy, výměna všech oken a regulace kotelny
 • 1. 9. 2000
  dokončena rekonstrukce omítky budovy školní družiny, obložení všech chodeb v obou budovách, vybudování informačního centra
 • březen 2001
  vybudována nová sborovna na místě původní školní knihovny a sborovny
 • duben 2001
  dokončena rekonstrukce učebny fyziky a chemie
 • květen 2005 až prosinec 2005
  přístavba školy: rekonstrukce školní jídelny, rekonstrukce topení, vybudování nových šaten, výtahů, učeben, rekonstrukce osvětlení, provedení strukturované kabeláže, škola je bezbariérová

Ředitelé školy

 • František Coufal (1931 - 1936)
 • Václav Ptáček (1936 - 1939)
 • Miroslav Köppl (1939 - 1950)
 • Jaroslav Podlaha (1950 - 1953)
 • Bohumil Bezděkovský (1953 - 1957)
 • Josef Tomandl (1957 - 1962)
 • Miloslava Schejbalová (1962 - 1979)
 • Zdeňka Kotenová (1979 - 1982)
 • Josef Tichý (1982 - 1991)
 • Petr Mouryc (1991 - 2018)
 • Andrea Frolíková (2018 - dosud)

Zobrazení: Alba | Podle data


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny