Informace pro vycházející žáky

Aktuální informace pro žáky 9. ročníků a pro zájemce o studium na vyšším gymnáziu
 • Výdej vysvědčení a přihlášek bude probíhat ve čtvrtek 28. 1. 2021 u třídních učitelů po předchozí domluvě.
 • Každý žák vyplní dvě přihlášky. Pořadí škol je na obou přihláškách identické. Přihlášky se vyplňují vždy dvě, i když se žák hlásí na dva obory stejné školy. 
 • Vyplněné přihlášky žák vyfotí a pošle na email petra.kazatelova@zstgm-ji.cz výchovné poradkyni, Mgr. Petře Kazatelové.
 • Vyplněnou přihlášku žák pošle doporučeně, případně doručí osobně na střední školy do 1. 3. 2021.
 • Přijímací zkoušky se konají 12. a 13. 4. 2021, žáci by měli dostat pozvánku.
 • Pokud si střední škola vytváří vlastní přijímací zkoušky, tyto nesmí být v termínu 12. a 13. dubna 2021. Každý žák má nárok na dva pokusy jednotných přijímacích zkoušek CERMAT (žák tedy může mít jednu přihlášku s vlastními přijímacími zkouškami a jednu s jednotnou CERMAT zkouškou, kdy pro tento obor může využít oba termíny CERMAT zkoušek, brané jako dva pokusy na stejný obor).
 • Přijímací zkoušku koná žák vždy na té škole, na kterou si podal přihlášku. 
 • Žáci, kteří se hlásí na učební obory, dostanou vyrozumění do cca 15. 3. a následně doručí do vybrané školy zápisový lístek.
 • Střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2021.
 • Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků je žák povinen doručit na vybranou školu zápisový lístek.
 • Zápisový lístek vyzvedává zákonný zástupce žáka proti podpisu v kanceláři školy ve dnech 14. 4. - 23. 4. 2021.
 • Pokud se žák nedostane na preferovanou střední školu, zašle odvolání a čeká na výsledek. Zápisový lístek žák odevzdá na školu, na kterou byl přijat a očekává výsledek odvolání na druhé škole.
  • Pokud bude odvolání úspěšné, kontaktuje zákonný zástupce školu, na kterou byl žák přijat a předá informaci o výsledku odvolání. Tato škola zašle zpět zápisový lístek. Žák vyplní druhou část zápisového lístku a tento lístek odevzdá na škole, kam byl přijat po odvolání.
 • ​Pokud se žák nedostane na školu, zašle odvolání a čeká. Obvolává školu a zjišťuje informace. Odvolání trvá někdy déle, než měsíc.

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4106099

Hodně úspěchu při přijímacím řízení.

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny