Školní speciální pedagog

Mgr. Zdeňka Šánová

e-mail: zdenka.sanova@zstgm-ji.cz

Role speciálního pedagoga na ZŠ

 • Podpora žáků (se speciálně vzdělávacími potřebami, ze sociálně slabších rodin, cizinců, žáků nadaných).
 • Podpora pedagogů (konzultace, náhledy, doporučení, postupy a metody vhodné pro výuku, didaktické pomůcky, osobní konzultace, supervize).
 • Podpora asistentům pedagogů (konzultace spolu s pedagogy, individuální konzultace, ukázky práce s žáky, doporučení postupů, metod, pomůcek, odborné školení na aktuální témata), osobní konzultace, supervize).
 • Podpora vedení školy (konzultace aktuální situace na škole a řešení potřebných záležitostí).
 • Komunikace se zákonnými zástupci žáků, konzultace s rodiči, osobní schůzky, doporučení metod, postupů, pomůcek, zprostředkování komunikace se školou.
 • Komunikace se ŠPZ a dalšími odborníky.

Oblasti, kterými se zabývám:

 • Speciálně vzdělávací přístupy a metody práce s žáky, pedagogy, rodiči.
 • Odborná školení.
 • Psychohygiena.
 • Didaktické pomůcky.
 • Klima školy, tříd, školní družiny.

Plán pro:

 • Společná setkání – supervize, psychohygiena, komunikace.
 • Konzultační hodiny pro osobní konzultace.
 • Odborné semináře se speciálně pedagogickou a školní tematikou.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny