Organizace roku

Organizace školního roku 2020/2021

 • Začátek školního roku 2019/2020 je v úterý 1. září 2020
 • 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021
 • 2. pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021
 • Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021
 • Termín jarních prázdnin pro Kraj Vysočina je od 1. února do 7. února 2021
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č.245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2021

Schůzky spolku rodičů 2020/2021

 • třídní schůzka 1. a 6. ročníků v pondělí 7. 9. 2020 v 15.00
 • třídní scůzky v pondělí 9. 11. 2020 v 17.00
 • informační odpoledne v pondělí 11. 1. 2021 od 15.00 do 17.00
 • třídní schůzky v pondělí 12. 4. 2021 v 17.00
 • informační odpoledne v pondělí 14. 6. 2021 od 17.00 (on-line)
 • schůzka výboru rodičů v pondělí 9. 11. 2020 a 12. 4. 2021 od 16.15

Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníků

 • zápis do 1. ročníku bude probíhat ve dnech 16. a 17. dubna 2021

Pronájem tělocvičny ve školním roce 2020/2021

 • volné hodiny:
 • pondělí - od 19:00 hod. do 21:00 hod.
 • středa - od 18:00 hod. do 21:00 hod.
 • čtvrtek - od 18:30 hod. do 19:30 hod.
 • Tělocvična má rozměry 18 krát 9 metrů a má nízký strop (5 metrů).
 • Nesmí se zde provozovat fotbal.
 • Cena 200 Kč/hod.
 • Kontaktní osoba - p. Miluše Mrkvičková - tel.: 567 570 271, e-mail miluse.mrkvickova@zstgm-ji.cz
 • Informace k pronájmu tělocvičny uvedeny k 28. 3. 2019.

Obecné provozní podmínky pro výpůjčku školního sportovního areálu: 

 • Výpůjčku školního sportovního areálu lze uskutečnit v období od 15. 4. do 30. 6. a od 1. 9. do 31. 10. v provozní době sportoviště, a to ve - dnech pondělí až pátek v době od 16.00 hod. do 20.00 hod., pokud nebude ze strany příslušné základní školy v daném čase využito pro mimoškolní aktivity. 
 • Výpůjčka je možná pouze na základě řádně uzavřené smlouvy o výpůjčce, která je uzavírána mezi vypůjčitelem a příslušnou základní školou na dobu určitou, a to vždy na jednotlivá pololetí školního roku. 
 • Výpůjčka může být poskytnuta pouze organizované skupině veřejnosti s právní subjektivitou (spolek, pobočný spolek či jiná organizovaná skupina veřejnosti s právní subjektivitou). 
 • Každé organizované skupině veřejnosti (viz výše) bude poskytnuta výpůjčka v max. výši 6hodin/týden. Navýšení časového rozsahu výpůjčky dané skupině je možné pouze tehdy, pokud není zájem o výpůjčku ze strany dalších skupin. Tento limit je stanoven s ohledem na zajištění rovného a nediskriminačního přístupu všech relevantních subjektů (viz výše) k této sportovní infrastruktuře. Požadavky na výpůjčku budou vyřizovány v pořadí, v jakém je obdrží ředitelé základních škol provozujících příslušný školní sportovní areál. 
 • Vypůjčitel může školní sportovní areál využívat jen k provozování sportovních činností, ke kterým je konstrukčně a stavebně uzpůsoben a vybaven. 
 • Vypůjčitel je povinen dodržovat ujednání smlouvy o výpůjčce, seznámit se s provozním řádem sportoviště a dodržovat ho, dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek a bezpečnost ve školním sportovním areálu 
 • Vypůjčiteli není dovoleno přenechat předmět výpůjčky třetí osobě nebo jej využívat ke komerčním účelům. 
 • Vypůjčitel nese odpovědnost za škody, které vznikly v době využívání školního sportovního areálu vypůjčitelem nebo v důsledku jeho činnosti. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny