Tvořivost, gramotnost, tvoření - cesta ke kvalitě

Název projektu: 
TVOŘIVOST, GRAMOTNOST, MYŠLENÍ - CESTA KE KVALITĚ (zkrácený názem TGM - cesta ke kvalitě) 
Reg.č.projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0167 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR 


Cíle projektu: 
Zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. 

Specifické cíle projektu: 
Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace ve vybraných oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzivní vzdělávání 
Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. 

Další informace: 
propagační bilboard 
stránky MŠMT 
Digitální učební materiály

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny