Zápis do 1. ročníku 2024

Zveřejnění výsledků

Výsledky zápisu do 1. ročníku

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvkové organizaci od školního roku 2024/2025

 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

QTNPA

přijat/a do 1. ročníku

J0Q8V

přijat/a do 1. ročníku

X7VXX

přijat/a do 1. ročníku

63JGT

        přijat/a do 1. ročníku

7BU4R

přijat/a do 1. ročníku

9CX9J

přijat/a do 1. ročníku

1GREX

přijat/a do 1. ročníku

P8ELS

přijat/a do 1. ročníku

7R4HF

přijat/a do 1. ročníku

Z4HEE

přijat/a do 1. ročníku

N8AFK

přijat/a do 1. ročníku

57JTZ

přijat/a do 1. ročníku

E9E9K

přijat/a do 1. ročníku

3TCM7

přijat/a do 1. ročníku

I6FY9

přijat/a do 1. ročníku

WEKYM

přijat/a do 1. ročníku

1NEIZ

přijat/a do 1. ročníku

DNV2W

přijat/a do 1. ročníku

2Y5SB

přijat/a do 1. ročníku

R2F9N

přijat/a do 1. ročníku

WZ2PW

přijat/a do 1. ročníku

6SYTZ

přijat/a do 1. ročníku

TZZX7

přijat/a do 1. ročníku

W3JGE

přijat/a do 1. ročníku

O4T5M

přijat/a do 1. ročníku

IY6UB

přijat/a do 1. ročníku

DS6N5

přijat/a do 1. ročníku

BNRA1

přijat/a do 1. ročníku

K3262

přijat/a do 1. ročníku

V74UM

přijat/a do 1. ročníku

H1T6L

přijat/a do 1. ročníku

RWP7X

přijat/a do 1. ročníku

MVDOB

přijat/a do 1. ročníku

AFAOL

přijat/a do 1. ročníku

8BI4H

přijat/a do 1. ročníku

64XA5

přijat/a do 1. ročníku

YBZYW

přijat/a do 1. ročníku

4XITM

přijat/a do 1. ročníku

8RS7S

přijat/a do 1. ročníku

PFM7A

přijat/a do 1. ročníku

OOZU5

přijat/a do 1. ročníku

5LITW

přijat/a do 1. ročníku

7V2TN

přijat/a do 1. ročníku

H2L2H

přijat/a do 1. ročníku

PKR91

přijat/a do 1. ročníku

2XP71

přijat/a do 1. ročníku

F6B0W

přijat/a do 1. ročníku

L11K7

přijat/a do 1. ročníku

Y4JN8

přijat/a do 1. ročníku

62F9C

přijat/a do 1. ročníku

06LN0

přijat/a do 1. ročníku

 

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu.

V Jihlavě dne 18. 4. 2024                                                                 

Mgr. Andrea Frolíková, MBA

ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 18. 4. 2024

 

Vážení rodiče, 

Děkujeme, že jste si vybrali právě naši školu.

Zápis do 1. ročníku bude probíhat 12. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 a 13. dubna 2024 od 9.00 do 11.00

Pod tímto odkazem: Přihláška do 1. ročníku naleznete od 28. března přihlášku k vyplnění. Tu prosím přineste spolu s Vaším občanským průkazem a rodným listem dítěte v určeném termínu k zápisu. Touto cestou postupujte prosím i v případě, že jste v minulém roce žádali o odklad školní docházky.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přijďte kdykoliv v termínu zápisu do 1. ročníku. S sebou si prosím vezměte potvrzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a potvrzení dětského lékaře a vyplněnou žádost o odklad: Žádost o odklad školní docházky.doc

V případě dotazů kontaktujte marketa.pfeiferova@zstgm-ji.cz

Více informací zde: Zápis do 1. ročníku 2024/

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny