Zřizovatel

Statutární město Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 1, 586 28, okres Jihlava podle ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e/ zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 178 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č. 380/05-ZM ze dne 25. 10. 2005 vydalo úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Statutární město Jihlava http://www.jihlava.cz.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny