Zápis do 1. ročníku

Informace pro rodiče budoucích školáčků - VÝSLEDKY

Společná schůzka rodičů, třídních učitelek a vedení školy se uškuteční dne 17. 6. 2021.

1. A od 16.00

1. B od 17.00

Tato schůzka je informační, pro děti budeme mít připravenou pohádkovou školu, která se bude konat v srpnu. Pokud máte tedy možnost, neberte děti s sebou. Děkuji za pochopení.  

Těšíme se na viděnou. 

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2021/2022

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvkové organizaci od školního roku 2021/2022

MM6IZ

Zapsán do 1. ročníku

3YUIW

Zapsán do 1. ročníku

2ND18

Zapsán do 1. ročníku

A4AJL

Zapsán do 1. ročníku

AUWQF

Zapsán do 1. ročníku

AY0Z3

Zapsán do 1. ročníku

O0LMP

Přeřazen do jiné základní školy

YO6BX

Zapsán do 1. ročníku

TKF8F

Zapsán do 1. ročníku

L6S4H

Zapsán do 1. ročníku

7Z0BL

Zapsán do 1. ročníku

XRQDE

Zapsán do 1. ročníku

42Z0D

Zapsán do 1. ročníku

EP3FE

Zapsán do 1. ročníku

6HJ7K

Zapsán do 1. ročníku

212EQ

Zapsán do 1. ročníku

KUPEN

Zapsán do 1. ročníku

99S8Z

Zapsán do 1. ročníku

UQ9ZQ

Zapsán do 1. ročníku

UQPQY

Zapsán do 1. ročníku

SE0RJ

Zapsán do 1. ročníku

3ODHA

Zapsán do 1. ročníku

5E8C7

Zapsán do 1. ročníku

95WCQ

Přeřazen do jiné základní školy

B006F

Zapsán do 1. ročníku

41K4S

Zapsán do 1. ročníku

YVWQ6

Zapsán do 1. ročníku

G0K7T

Zapsán do 1. ročníku

J9TZW

Zapsán do 1. ročníku

PR9OI

Zapsán do 1. ročníku

YBP1J

Zapsán do 1. ročníku

XLRGS

Zapsán do 1. ročníku

G0LGA

Přeřazen do jiné základní školy

D9LIO

Zapsán do 1. ročníku

1AE31

Zapsán do 1. ročníku

JMBCZ

Zapsán do 1. ročníku

R55CB

Zapsán do 1. ročníku

ECJLF

Zapsán do 1. ročníku

J1NAZ

Zapsán do 1. ročníku

3LXSE

Zapsán do 1. ročníku

89RYP

Zapsán do 1. ročníku

 

GY881

Zapsán do 1. ročníku

EUO43

Zapsán do 1. ročníku

RP0HS

Zapsán do 1. ročníku

SZMTI

Zapsán do 1. ročníku

WDJES

Zapsán do 1. ročníku

3C53F

Zapsán do 1. ročníku

2EF7N

Zapsán do 1. ročníku

RCV6W

Zapsán do 1. ročníku

90VRD

Zapsán do 1. ročníku

1SFZ6

Zapsán do 1. ročníku

AATRA

Zapsán do 1. ročníku

292K7

Zapsán do 1. ročníku

TE99A

Zapsán do 1. ročníku

3QI9A

Zapsán do 1. ročníku

WKJ71

Zapsán do 1. ročníku

R6FRE

Zapsán do 1. ročníku

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu.

V Jihlavě dne 27. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče, 

rádi bychom vám předali informace, týkající se zápisů do prvních tříd školního roku 2021/2022.

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2021/22 proběhne elektronicky v prodlouženém termínu 16.- 23. dubna 2021 prostřednictvím aplikace Škola online.

Odkaz na zápis bude aktivován 16. dubna.

Po řádném vyplnění formuláře Vám přijde potvrzovací e-mail, jehož součástí bude přihláška.

Tuto přihlášku je nutné vytisknout, případně doplnit, ale především vlastnoručně podepsat a nejpozději do 23. 4. 2021 doručit do školy.

Přihlášku je možné doručit do školy těmito způsoby:

1. poštou:

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Žižkova 50, Jihlava, 586 01

2. osobně do poštovní schránky v pravých vstupních dveřích do budovy školy.

Upozorňujeme, že čas vyplnění elektronického formuláře pro zápis do 1. ročníku nemá vliv na pořadí přijetí žáků. Žáci budou přijati podle níže uvedených kritérií a ne na základě pořadí přijatých žádostí. 

Žádost o odklad povinné školní docházky

V případě, že jste se rozhodli pro vaše dítě o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit tuto žádost:

/Žádost o odklad povinné školní docházky.doc

Žádost je nutné doručit osobně ředitelce školy po předchozí telefonické domluvě na tel: 567 570 270, případně e-mailové domluvě: reditelka@zstgm-ji.cz nejpozději do 23. 4. 2021.

Součástí žádosti bude potvrzení dětského lékaře a potvrzení školského poradenského zařízení.

Ve školním roce 2021/22 budou otevřeny 2 třídy prvního ročníku s maximálním počtem 30 žáků.

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy.

2. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.

3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Pokud ředitelka školy nebude moci v daném kritériu přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los.

Jak to chodí u nás ve škole? https://youtu.be/EtALV9uAu3I

 

Od 1. třídy u nás vyučujeme čtení analyticko-syntetickou metodou, psaní vázaným písmem a matematiku učíme různorodými metodami. Anglický jazyk máme zařazený od 2. ročníku. Nabízíme i celou řadu zájmových aktivit, např. výtvarné kroužky, sportovní kroužky, výuku hry na flétnu, keramické kroužky. 

Náš školní vzdělávací program je k dispozici nahttps://www.zstgm-ji.cz/uredni-deska/

Školní družina je k dispozici od 6.00 hod. a do 16.00 hod. Stravování je možné ve školní jídelně, která je součástí budovy naší školy. 

Rádi bychom uspořádali den otevřených dveří a rovněž každoroční Pohádkovou školu, aby měly děti možnost poznat prostředí naší školy. V této době se ale musíme řídít nařízeními a doporučeními vlády. Proto jsme tu pro vaše dotazy: Mgr. Andrea Frolíková, ředitelka školy: reditelka@zstgm-ji.cz, Mgr. Markéta Pfeiferová, zástupce ředitelky marketa.pfeiferova@zstgm-ji.cz.

Těšíme se na vás.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny