Volby do školské rady

Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům, do 13. 11. 2020 přijímáme vaši kandidaturu do školské rady :)

Volby do školské rady

  • ředitel

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

  1. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.
  2. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci.
  3. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

  1. v termínu od 12. 10. 2020 do 13. 11. 2020 budou přijímány návrhy kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců. Návrh na kandidáta může být podán oprávněnou osobou emailem na adresu předsedy přípravného výboru Mgr. Andrey Frolíkové, reditelka@zstgm-ji.cz.
  2. 13. 11. 2020 bude ukončeno přijímání návrhů kandidátů na členy školské rady z řad rodičů a jejich seznam bude do tří dnů zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce.
  3. Od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020 proběhnou volby formou online hlasování na webové aplikaci Bakaláři. Výsledky budou zveřejněny 23. 11. 2020 opět na webových stránkách školy a na úřední desce. Zvolení kandidáti budou kontaktováni ohledně termínu první společné schůzky.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny