Prohlášení ředitelky školy k aktuální situaci

Milí rodiče,

jsme škola, o kterou je z Vaší strany velký zájem, kapacity prvních tříd jsme při letošním zápise naplnili do maxima a tímto vám děkujeme za důvěru.

Většina našich žáků má slušné vychování z rodiny, umí komunikovat a respektovat druhé. Jednotlivé excesy řešíme individuálně pohovory s žáky i jejich zákonnými zástupci, v krajních případech používáme kázeňská opatření. Vyjádření závěrečné zprávy ČŠI je pro nás velmi nešťastné, protože my šikanu řešíme a nikdy ji řešit nepřestaneme. A proto se od nového školního roku vydáme cestou finského programu KiVa, který nám má pomoci vytvořit nulovou toleranci šikany i za pomoci vás – rodičů.

Opatření, která jsme našim žákům sdělili, byla projednána se zřizovatelem a doufáme, že jsou pouze dočasná.

Opatření platná s účinností od pondělí 24.4.2023 

Opatření se budou týkat celého druhého stupně. 

  1. na každé chodbě bude zdvojený až ztrojený dohled,
  2. žáci 8. a 9. ročníků budou trávit přestávky ve své kmenové třídě, třídu mohou opustit pouze s vědomím osoby vykonávající dohled,
  3. žáci 8. a 9. ročníků se nebudou hromadně přesunovat do odborných učeben sami, vyčkají na příchod pedagoga, který si je odvede do své učebny nebo jiné třídy,
  4. všichni žáci 2. stupně budou na oběd odváděni vyučujícím poslední hodiny, 
  5. mobilní telefony – uložení telefonů v šatních skříňkách po celou dobu přítomnosti žáka ve škole,
  6. ve škole budou pravidelně prováděna šetření třídního klimatu,
  7. třídnické hodiny – budou zaměřeny na jednotná a konkrétní témata,
  8. budou organizovány pravidelné preventivní programy – Policie ČR, Městská policie Jihlava,

 

Bude pokračovat spolupráce se SVP, PPP, OSPOD, SPC.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Andrea Frolíková, MBA

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny