Online výuka

Informace o způsobu vzdělávání

Milí rodiče,

s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod se omezuje provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Hromadí se nám tu spousta dotazů na on-line výuku, proto jsem si dovolila krátký přehled o on-line výuce.

ON-LINE VÝUKA

Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji.

Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku.

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy (Teams) ve stejném čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.

Častou formou této výuky je např. realizace on-line hodin pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného rozvrhu. Výhodou je, že má učitel přehled o průběhu vzdělávání, které je jednotné, časově vymezené a je podporováno přímou interakcí učitele a žáků.  Setkávání ve virtuálním prostoru může pomoci účastníkům při překonávání obtíží způsobených sociální izolací a podpořit motivaci k učení. Tento způsob však také klade nároky na technické vybavení účastníků, na kvalitu internetového připojení a v neposlední řadě na časovou flexibilitu žáků a jejich rodin (sdílení počítače více sourozenci atp.).

Při synchronní on-line výuce je náročnější individualizace vzdělávání a přizpůsobování obsahu, způsobu i tempa konkrétním účastníkům. Trvá-li synchronní on-line výuka delší časový úsek, v závislosti na věku účastníků klesá schopnost udržení pozornosti a může se projevit negativní vliv i na zdraví žáka (dlouhodobá práce s počítačem v nevhodné poloze, sledování monitoru). Proto není vhodné synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin, jak je nastaven pro prezenční výuku.

Při asynchronní výuce zadává učitel prostřednictvím online platformy Teams práci s časovým údajem, do kdy má být úkol zpracován. Žák pracuje individuálně podle svých možností a potřeb.

OFFLINE VÝUKA

V případě, že není ve vašich možnostech zajistit online výuku pro vaše dítě, kontaktujte prosím vyučující vašeho dítěte a domluvte se individuálně na způsobu zadávání úkolů.

DALŠÍ INFORMACE

Naše škola přechází na povinné distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams.

 

Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu vyjma výchov (Hv, Vv, Tv, ČaSP, VkO, VkZ a UaK) a volitelných předmětů.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny