Zápisy do 1. tříd - výsledky

Informace k zápisům do 1. ročníků 2020/2021

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat dne 16. 6. 2020 v informačním centru školy - spojovací chodba v prvním podlaží.

1. A - 16,00 hod.

1. B - 17,00 hod.

Těšíme se na viděnou.

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ BEZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

Zápis se na naší škole uskuteční se v termínu dle školského zákona,

tedy v termínu od 15. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Prosíme o doručování žádostí nejdříve 15. dubna 2020! 

 

Podání žádosti o přijetí do 1. ročníku: /zápisový list.pdf

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou na adresu školy,
  • do poštovní schránky ve dveřích budovy školy.

Každé žádosti bude přiděleno číslo jednací, které Vám sdělíme do emailu, uvedeném v zápisovém listu. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích do budovy pod tímto číslem jednacím. Žádosti o přijetí se budou uzavírat 30. dubna, není proto podstatné, který den byla žádost do školy doručena - nezáleží na pořadí přijatých žádostí. 

 

Podání žádosti o odklad školní docházky: /žádost o odklad.pdf

Žádost o odklad je možné doručit následujícími způsoby:

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou na adresu školy,
  • do poštovní schránky ve dveřích budovy školy.

Součástí žádosti musí být potvrzení dětského lékaře potvrzení školského poradenského zařízení. Obě potvrzení prosíme v originální podobě. 

Rozhodnutí bude zasíláno poštou, po předchozí telefonické domluvě lze vyzvednout osobně.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace 

 
Ve školním roce 2020/2021 budou v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace otevřeny nejvýše 2 třídy s maximálním celkovým počtem 60 míst. 
 
Podmínka pro přijetí dítěte: 
 
Termín zápisu do 1. tříd na Základní škole T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace byl stanoven od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez přítomnosti dětí. Tento termín je závazný pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 nebo pro děti po odkladu. Ředitelka stanovila kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, podle kterých bude postupovat při svém rozhodování o přijetí v případě, kdy počet žádostí překročí 60 obsazovaných míst. 
Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí: 
 
  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu základní školy (kritérium je dané ze školského zákona). 
  2. Děti s místem trvalého pobytu z jiných školských obvodů, jejichž sourozenec je již žákem školy. 
  3. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy). 
 
V jednotlivých kritériích budou děti řazeny podle věku sestupně. V případě shodného data narození budou děti seřazeny abecedně podle příjmení. Pokud ředitelka školy nebude moci v daném kritériu (mimo kritérium č.1) přijmout všechny děti, rozhodne o výběru dětí k přijetí do stanoveného počtu los s úředně ověřeným průběhem. 
 
V Jihlavě dne 6. dubna 2020 Mgr. Andrea Frolíková, ředitelka školy

 

 

Vedení školy děkuje za pochopení v této nelehké situaci, určitě se s budoucími prvňáčky a jejich rodiči uvidíme ještě před začátkem nového školního roku. O všem budete včas informováni. 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny