Zahájení školního roku 2021/2022

Informace k návratu žáků do školy

Informace k návratu do škol 1. 9. 2021

Milí rodiče,

doufáme, že jste si společně se svými dětmi užili letní prázdniny a těšíte se na nový školní rok.

Abychom předešli většímu výskytu nebo dokonce ohnisku nákazy nemoci Covid 19, bude probíhat screeningové testování všech žáků v prvních dnech po příchodu do školy. Pokud se nepotvrdí, že by byla škola součástí ohniska nákazy (25 případů na 100 000 obyvatel), mělo by se jednat o poslední tři testování J.

 • testovat se bude třikrát – 1. 9., 6. 9. a 9. 9. Prvňáčci se budou testovat až 2. 9, dále 6. 9. a 9. 9.,
 • testovat se bude ve stejném režimu jako na konci školního roku, tzn. po příchodu do školy – první vyučovací hodinu. Pokud přijde žák později nebo v jiný než testovací den, bezodkladně navštíví kancelář školy, kde se za dohledu pověřené osoby otestuje,
 • testovat se nemusí ti žáci, kteří jsou plně očkování, a uběhlo od poslední očkovací dávky min. 14 dní, prodělali v posledních 180 dnech Covid – 19, případně doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Veškeré tyto údaje nám prosím sdělte i s potvrzením na email: marketa.pfeiferova@zstgm-ji.cz ,
 • testovat se bude antigenními testy z kraje nosu (tak jako v loňském školním roce),
 • testování vlastními testy (schválenými MZd) bude umožněno pod dohledem zákonného zástupce v testovací dny vždy od 7.30 – 7.50 v učebně zeměpisu,
 • žáci 1.-3. ročníků se mohou testovat pod dohledem zákonného zástupce, a to od 7.30 - 7.50 v učebně zeměpisu, 
 • pokud žák neabsolvuje test a nevztahuje se na něj výjimka, může se účastnit výuky pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor, rouška),

Obecné informace:

 • žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy,
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy,
 • pokud dojde k projevům nemoci Covid – 19 během vyučování, budeme ihned kontaktovat zákonného zástupce, aby si pro dítě došel – prosíme o kontrolu a případnou aktualizaci telefonních čísel a e-mailových adres,
 • ve třídách žáci nemusí mít roušky, s výjimkou těch, kteří se netestovali,
 • žáci budou upozorňováni na pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem,
 • bude docházet k častější dezinfekci a úklidu společných prostor,
 • bude docházet k častému větrání všech prostor,
 • pohyb zákonných zástupců bude výrazně omezen, a to pouze po předchozí telefonické domluvě.

Středa 1. 9. 2021

Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021, žáci budou ve škole jednu vyučovací hodinu.

Žáky, kteří budou navštěvovat školní družinu, si převezmou vychovatelky školní družiny, případně zákonní zástupci. 

Školní jídelna:

1. stupeň bude mít ve středu 1. 9. 2021 obědy přihlášené (1. třídy a jejich sourozenci budou mít obědy odhlášené). V opačném případě kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Marečkovou na e-mail: jidelna@ztgm.ji.cz.

2. stupeň bude mít obědy odhlášené. V opačném případě kontaktujte vedoucí školní jídelny p. Marečkovou na e-mail: jidelna@ztgm.ji.cz.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny