Zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

seznamte se prosím s úvodními informacemi, podle kterých bude probíhat činnost naší školy od 1. 9. 2020 (podle tzv. Manuálu MŠMT ze 17. 8. 2020):

 • Škola zahájí svou činnost 1. 9. 2020 v 7.50 hod. pro všechny ročníky.
 • Ranní školní družina bude v provozu 1. 9. 2020 od 6.00 hodin  a odpolední do 16 hod.
 • Rodičům prvňáčků nechceme zakazovat účast na prvním školním dni – vstup bude povolen maximálně dvěma dospělým osobám na jednoho žáka, před třídou bude nachystána dezinfekce. V dalších dnech ale nebude již přítomnost rodičů ve škole možná. Mohou své děti doprovodit před školu a dále již půjdou děti samy.
 • Od žáků nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti.
 • MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy školy.
 • Nedochází k omezení počtu žáků ve třídách a odděleních ŠD.
 • Škola realizuje preventivní protiepidemiologická doporučení a plní závazné pokyny pro situaci v souvislosti s Covid – 19.
 • Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka umístit do izolované místnosti a předat žáka zákonnému zástupci. Aktualizujte si prosím u třídních učitelů svá telefonní čísla.
 • Škola omezuje vstup do budovy doprovázejícím a jiným osobám, kromě žáků a zaměstnanců. Pokud potřebujete, domluvte si dopředu schůzku s konkrétním vyučujícím či zaměstnancem (kontakty jsou uvedeny na webu školy). Pokud budete mít jakékoli dotazy, využívejte s třídními učiteli zejména komunikaci přes Bakaláře a email.
 • Do školy je zakázáno vstoupit zákonným zástupcům a žákům, kteří mají příznaky infekčního onemocnění!
 • Nošení roušek ve škole je povinné ve společných prostorách.
 • V období září – říjen 2020 bude činnost školy prioritně nasměrována na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.
 • Sledujte průběžně webové stránky školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny