Návrat do škol

Informace k návratu do školy

 

Podmínkou návratu do školy je negativní antigenní test. Pro všechny žáky nadále platí povinnost nosit ochrannou chirurgickou roušku, respirátor případně nanoroušku. Pro všechny osoby starší 15 let platí povinnost nosit ochranný respirátor nejméně třídy FFP2, případně nanoroušku.

TESTOVÁNÍ bude probíhat každé pondělí na začátku první hodiny. Jsme si vědomi, že  žáci nemohou být nuceni k účasti na testování a neúčast nemůže být nijak sankciována. Důsledkem je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit pouze žák, který nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Moc vás prosíme o součinnost a podání informací vašim dětem s ohledem na jejich věk. Věříme, že to je jediná možnost, jak vrátit děti zpět do škol. 

V pondělí na začátku vyučování dostanou žáci testy. Paní učitelky si s nimi popovídají, pomohou jim s otevřením testů a přípravou na samotné testování, tak aby žáci neměli strach. Ukáží si, jak testy fungují a žáci si sami provedou samotný odběr z kraje nosu. Za dodržování hygienických podmínek se poté biologický odpad zlikviduje. Pokud se u někoho objeví pozitivní test, dojde k izolaci žáka s dohledem a následně ihned kontaktujeme zákonného zástupce, aby si žáka odvedl. Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen vystavit žádanku na vyšetření metodou RT-PCR.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace v délce 14 dnů.

 

 

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole nepřítomným dětem, žákům či studentům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci a studenti se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

Testování se netýká žáků, kteří mají potvrzeno RT-PCR testem, že v předchozích 90 dnech prodělali Covid-19. Screen sms zprávy s pozitivním výsledkem zašlete prosím na zstgm@ji.cz

 

Instruktání video k průběhu testu:

 

Školní družina

bude otevřena od 6.00 hod do 16 hod. Již není povinné dodržovat homogenitu skupin. Chtěli bychom vás poprosit,  abyste zvážili nutnost využívání ŠD s ohledem na epidemickou situaci.

Školní jídelna

Všichni žáci prezenční výuky budou mít obědy přihlášené, pokud nemáte zájem o obědy, ODHLASTE je prosím vždy v pátek  vedoucí ŠJ paní Marečkové. 

Časy příchodu do ŠJ:

1. třídy: 11.20 hod

2. třídy: 11.15 hod / 4 hod     12.15 hod / 5 hod

3. třídy: 12.20 hod

4. třídy: 12.25 hod

5. třídy 12.30 hod / 5 hod     13.20 / 6 hod

Více informací o testování a návratu do škol najdete v tomto odkazu https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Vedení školy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny