Jak jsme slavili 90 let školy

Napsali o nás:

https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/vzdelani/16039-jihlavska-zs-t-g-masaryka-slavi-90-let-mezi-slavnymi-absolventy-je-znamy-herec-i-dva-uspesni-sportovci.html

Dne 18. listopadu jsme společně ve škole slavili 90. výročí založení ZŠ T. G. Masaryka. Každá třída pojala oslavy a připomenutí doby vzniku naší školy po svém. 

2. A

Jak se žilo před devadesáti lety

Dnes jsme se přenesli v čase o devadesát let zpátky. Do doby, kdy byla založena naše škola. A někteří z nás přišli dokonce v dobových kostýmech! Připomněli jsme si, jak vznikla naše škola a po kom nese jméno. Pak jsme začali „lovit“ v zázračné bedýnce, abychom vytahovali historické předměty a pokoušeli se zjistit, k čemu kdysi sloužily. Objevili jsme břidlicovou tabulku, kalamář s perem, valchu, kávový mlýnek, pouzdro na rtěnku a řadu dalších věcí. Ve skupinách jsme pak hledali k zastaralým výrazům ty dnešní, a to byl opravdový oříšek!

V matematice jsme porovnávali počty žáků z historické fotografie s počtem žáků v naší třídě. Porovnávali jsme ceny potravin a doplňovali jsme údaje do tabulky. Zjistili jsme, kolik peněz si tehdy lidé v některých profesích vydělali a co si za ně mohli koupit.

I v tělocviku jsme se přenesli do období 1. republiky a přesvědčili jsme se, že některé hry hrají děti stále: Zlatou bránu, Slepou bábu, probíhání pod točícím švihadlem. Zkoušeli jsme i „školku“ s míčem a zjistili jsme, že hra „na koťata“ je pěkně těžká a hra „na lišku“ docela nebezpečná.

Dnešní den jsme si hodně povídali. Děti se zamýšlely, jestli by raději žily v minulosti nebo v současnosti. Uváděly krásné argumenty pro žití v minulosti – chtěly by se potkat se svými předky a chtěly by si vyzkoušet, jaké to tehdy bylo. Ale pak zase rychle zpátky do přítomnosti.

Nezapomněli jsme ani na současníka a přítele T.G. Masaryka, Karla Čapka. Jeho Dášeňka je opravdu zábavná a jistě se k této knize ještě vrátíme.

Naší škole jsme se pokoušeli napsat narozeninové přání. Škole přejeme, aby byla pořád krásná, měla zvídavé a hodné žáky, trpělivé a moudré učitele a aby v ní byli všichni šťastní!!!

Rodičům moc děkujeme za podporu a pomoc při shánění kostýmů a pečení dobrot pro děti.

3. A

90.výročí založení naší školy

Slavíme a učíme se 

Otevření školy před 90 lety si dnes děti ze 3.A připomněly v projektovém vyučování.

Povídali jsme si o historii školství a o tom, jak se dříve žáci mohli a museli vzdělávat, ukázali jsme si fotky tříd z dob minulých a přečetli si i starý školní řád, kde bylo mnoho zajímavých věcí, ale v podstatě všechna pravidla platí i dnes.

Zmínili jsme se také o J.A.Komenském v pohádce pro děti.

Také si všichni zkusili  napsat krátký vzkaz perem, inkoustem a hlavně krasopisem.

Na konci vyučování čekala na třeťáčky historická postava a měla pro ně vzkaz a malý dárek.

4. A

Projektový den k 90. výročí založení školy

4.A si hraje na reportéry a vyráží po stopách jména Masaryk

Dnešní den jsme měli ve třídě několik zástupců médií, kteří dělali rozhovory se zaměstnanci školy. Nevadí, že to byla jen hra. V improvizovaném studiu odpovídala na dotazy paní ředitelka, paní učitelka, pan učitel i paní kuchařka. Tolik osob zvládly děti zahrát a odpovídat na všetečné otázky reportérů.

Z rozhovorů jsme si dozvěděli něco o škole, dále už zbývalo říci si něco T.G. Masarykovi. Zkusili jsme najít v mapách Jihlavy jméno Masaryk. Povedlo se! Vyznačili jsme si v mapách trasu a vydali se na krátkou procházku Jihlavou.

5. B

Zpracování historie v týmech

Snažili jsme se zpracovat veškeré informace, které jsme se dozvěděli. Vybrali jsme si ty zajímavé.

Zpracovali jsme údaje z ankety. Zde jsme zjistili, že do školy chodilo (chodí) 19 našich sourozenců, 10 rodičů a 4 prarodiče.

Také jsme se pokusili upravit školní logo.

Projektový den jsme ukončili prohlídkou školy s popisem toho, jak to zde vypadalo dříve.

Nezapomněli jsme škole napsat přání do budoucna.

3. B

Žáci z 3.B vyšli ven před školu, aby se náhodných chodců zeptali na jejich vzpomínky z dětských let. Zahráli si na reportéry a zjistili, že není jen tak lehké oslovovat chodce na ulici. Setkali se však s velikou vstřícností a ochotou. Z jejich odpovědí vybíráme: líbil se turnaj ve vybíjené, hodní učitelé a výlet do ZOO v Praze. Zavzpomínali na házení houbou a křídou o přestávkách. Smáli se a říkali, že to bylo SUPER. Jedna paní nám vyprávěla, jak s kamarádkou viděla ve vyhlídkové věži kostlivce. Všem osloveným ještě jednou moc a moc děkujeme.

5. A

Oslava výročí školy v 5.A

Naše škola dnes slaví a my s ní. Připojila se i třída 5.A se svým projektem. Celý den jsme spolupracovali ve skupinách při tvorbě plakátu k 90. výročí vzniku naší školy. Děti si připravily oslavnou báseň naší škole, sestavily tabulky počtu žáků v minulých letech, spočítaly aritmetický průměr počtu žáků za proběhlá léta a porovnaly je od nejmenšího do největšího. Dost se přitom zapotily. Naučily se nová slovíčka z angličtiny týkající se výročí a celý plakát ozdobily, prezentovaly před spolužáky a vystavily na stěny mezipatra. Každý zvlášť ještě vyrobil medaili naší školy, kterou si můžete prohlédnout na zábradlí naší chodby. Celý den proběhl v příjemně tvořivé atmosféře. Škole moc gratulujeme.

Přírodopis napříč všemi ročníky

TGM napříč všemi ročníky

Oslavu školního výročí  jsme pojali pohledem na T.G. Masaryka jako člověka.

Zabývali jsme se těmito tematy:

- zajímavosti ze života T.G.Masaryka a jeho rodiny

- T. G. Masaryk jako jezdec a milovník koní

- nejoblíbenější jídla prezidenta Masaryka

- Masaryk a ženy v jeho životě a  tajný románek

Shlédli jsme málo známé dokumentární záběry jako motivaci pro následnou práci s texty.

Výsledkem je poster s informacemi umístěný na chodbě školy.

Oslavili jsme výročí naplněním Masarykových slov a stali jsme se - přinejmenším na celé dopoledne-  pilnými a pracovitými lidmi.

Dějepis napříč ročníky

Ideální učitel, ideální žák?

V rámci projektového dne v dějepise měli žáci ve skupinkách promyslet otázky,  které se týkaly tématu škola. Například systém vzdělávání v ČR, klady a zápory učitelského povolání nebo jaký by měl být ideální učitel či ideální žák. Některé odpovědi byly překvapivé a hodně jsme o nich diskutovali. Zajímavé bylo, že skoro nikdo se nechce učitelem stát - asi proto, že to není úplně jednoduché povolání - nebo spíše poslání. Nakonec jsme zjistili, že každý si ideálního učitele či žáka představuje jinak. A vlastně ideální žák nebo ideální učitel NEEXISTUJE!

4. B

Slavíme narozeniny

I děti ze 4.B se přidaly k oslavám 90. výročí založení naší školy. Již předem vyzdobily okna třídy svými autoportréty. Dnes přišly slavnostně oblečeny, jak se na takovou oslavu patří. Ve dvojicích měly připravené referáty, jak šel se školou čas po desetiletích a samozřejmě informace o životě T.G.Masaryka, po kterém je škola pojmenovaná. Někomu se zdařila práce víc, někomu méně, ale nakonec si to všichni moc užili.

Naší škole přejeme vše nejlepší a spoustu dalších úspěšných let.

1. B

Škola má narozeniny!

Moc toho ještě neumíme, ale zkusili jsme si představit a znázornit 90 let.

Český jazyk a chemie

Při projektovém vyučování v češtině se děti 7.B a 8.B formou her seznámily se vznikem a historií školy, s životem T.G.M. a jeho blízkými. Také byla zmíněná slova z prostředí školy, která v průběhu let vymizela, žáci pro ně vybrali vhodná synonyma moderní češtiny.

V chemii žáci 9.A pracovali s informacemi o prvcích, které byly objeveny v průběhu uplynulých 90 let.

90 let ve fyzice – společný projekt 7.B a 9.A

Najít v každém desetiletí nejvýznamnější objev nebo vynález se ukázalo jako celkem obtížný úkol pro deváťáky. Sedmáci na jejich práci navázali a výsledkem bude časová osa umístěná v učebně fyziky.

Výchova k občanství

Se třídou 8.B jsme den výročí školy oslavili tvorbou myšlenkové mapy na osobnost, podle které se naše škola jmenuje – ZŠ T. G. Masaryka.

 


Zobrazení: Alba | Podle data

90 let školy


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny