INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MZ K UZAVŘENÍ ŠKOL

Vyjádření ředitelky školy

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dle nařízení MZ ČR je nařízen zákaz vstupu žáků do budovy školy od 11. března 2020. Školní jídelna nebude vařit pro žáky ani cizí strávníky. Odhlášení stravy v době uzavření školy provede centrálně vedoucí školní jídelny. Sledujte prosím  nadále webové stránky školy.

Rovněž si můžete ve škole nechat vystavit ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 13 LET  u sekretářky školy, p. Mrkvičkové. Žádost můžeme zaslat též elektronickyprosíme o zasílání požadavku na zstgm@ji.cz 

Opatření platí do odvolání.

Informace ke vzdělávání žáků 

Milí rodiče, 
rádi bychom Vás informovali o dalším způsobu vzdělávání Vašich dětí během uzavření škol. Vyučující s Vámi budou komunikovat prostřednictvím Bakalářů, nově můžete zasílat zprávy vyučujícím i Vy. Každý učitel zvolí vlastní způsob práce, který jsme projednali na pedagogické radě. Prosíme Vás o důkladnou kontrolu Bakalářů a zároveň o možnost využívání informačních technologií pro Vaše děti, především využití interaktivních učebnic (Nová škola, Fraus).


Jsme si vědomi náročnosti celé situace a děkujeme za spolupráci. V této chvíli by již měli být informováni všichni rodiče a systém Bakaláři by měl fungovat. 

Děkujeme za pochopení, vedení školy

 

 

Přehled usnesení vlády v období koronavirové pandemie:

https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus

 

 

Vyjádření MZ ČR

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká se všech žáků a studentů. Na základní škole se pak týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních

Opatření je platné do odvolání.   

Opatření se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.

V případě již probíhajících akcí pořádaných školou (například lyžařský kurz) je možné tyto akce dokončit. U dalších takových naplánovaných akcí doporučujeme zvážit jejich uskutečnění. Pokud škola koná další akce, které však nesouvisí přímo se vzděláváním, doporučujeme i takovéto akce zrušit nebo omezit.

Aktuální informace o zájezdu do Anglie budou doplněny po jednání s cestovní kanceláří.

Opatření se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celé vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům ZŠ, ZŠS, SŠ, konzervatoře a VOŠ nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům. Na jiné činnosti nemá opatření přímý vliv.

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Zaměstnanci školy:

I nadále platí, že podle § 22a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jeho přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jeho dohledu nad dětmi a žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel.

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností).

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.  

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 13 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 13 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

/Mimořádné opatření MZ.pdf

/Formulář ČSSZ - žádost o ošetřování.pdf

/Informace ČSSZ o čerpání ošetřování.pdf

 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny