Aktuální opatření

k 14. 10. 2020

Aktuální opatření platné od 14. 10. 2020 v souvislosti s uzavřením škol:

z nařízení Ministerstva zdravotnictví dochází od 14. 10. 2020 k zákazu přítomnosti žáků ve škole.

Naše škola přechází na povinné distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace MS Teams.

Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu vyjma výchov (Hv, Vv, Tv, ČaSP, VkO, VkZ a UaK) a volitelných předmětů.

Omlouvání absence: i na distanční vzdělávání se vztahuje povinnost zákonného zástupce omluvit neúčast žáka na vzdělávání dle uvedených pravidel ve školním řádu. Neučast je považována za absenci. Zákonný zástupce je povinnen ji omluvit https://www.zstgm-ji.cz/e-omluvenka/ .

Základní školou v Jihlavě, která bude určena pro zabezpečení nezbytné péče o děti zaměstnanců klíčových složek pro zabezpečení zdravotní péče a bezpečnosti v území (např. bezpečnostní sbory, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil) je ZŠ E. Rošického, všechny pokyny včetně formulářů k přihlašování žáků budou dnes 13. 10. 2020 na jejich webových stránkách.

Školní družina není v provozu do odvolání.

Žákům distančního vzdělávání je umožněno stravováná ve školní jídelně. Aktuálně mají všichni žáci obědy odhlášené, v případě, že budete chtít obědy znovu přihlásit kontaktujte vedoucí ŠJ paní Marečkovou na tel: 567 570 274 nebo na email: jidelna@zstgm-ji.cz.

Výdejní doba: 11.30-13-00.

Kroužky jsou zrušené.

Přáním celého pedagogického sboru je, abychom se co nejdříve vrátili do školních lavic a mohli pokračovat v prezenční výuce.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy 

 

 

 

​Aktuální opatření platné od 12. 10. 2020 v souvislosti s nařízením vlády: 

  1. V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020 bude probíhat prezenční výuka v 6. a 7. ročnících. 8. a 9. ročníky se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu hodin prostřednictvím MS Teams.
  2. Distančně nebude probíhat výuka těchto předmětů - Tv, Vv, Hv, VkO, VkZ, ČaSP a volitelné předměty.
  3. Žák distančního studia má nárok na oběd. Obědy jsou všem žákům na distančním studiu automaticky odhlášeny. Lze je přihlásit na mail: jidelna@zstgm-ji.cz a v pondělí 12. 10. od 6.00 do 8. 00 na tel. 567 570 274. Na příští týden si mohou oběd přihlásit žáci 8. a 9. ročníků. Oběd jim bude vydán od 13:45 do 14:00 do vlastního jídlonosiče.
  4. V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat prezenční výuka v 8. a 9. ročnících. 6. a 7. ročníky se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu hodin prostřednictvím MS Teams. 
  5. Pravidla pro vydávání obědů jsou stejná jako v bodě č. 2. Rodiče si mohou přihlásit obědy pro žáky 6. a 7. tříd v průběhu příštího týdne.
  6. V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášené podzimní prázdniny. V celém týdnu nebude probíhat výuka v ZŠ. 
  7. Pro 1. stupeň ZŠ neplatí žádná omezení, vyjma zpěvu.
  8. Pro ŠD neplatí žádná omezení.
  9. Nadále pokračujeme v dodržování všech hygienických opatření.

 

ZŠ – Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením místně příslušné hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnosti uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Žáci 2. stupně jsou povinni účastnit se hodin TV. Obsah těchto hodin bude změněn dle podmínek mimořádného opatření.

Zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy. Žáci 1. - 5. tříd mohou provozovat sportovní aktivity v hodinách TV.

Kroužky - kroužky pořádané naší školou budou nadále organizovány s ohledem na dodržení všech doporučených hygienických opatření. Kvůli těmto opatřením není možné nadále pokračovat v kroužku Flétničky. 

Od 18. 9. 2020 jsou povinné roušky pro všechny žáky 2. stupně ZŠ ve všech prostorách školy po celou dobu vyučování.

 

Milí rodiče, 

vzhledem k opatřní Ministerstva zdravotnictví prosíme, abyste dětem od čtvrtka 10. 9. 2020 připravili 2 roušky do igelitových sáčků.

Z opatření Ministerstva zdravotnictví vyplývá povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu ve všech společných prostorách školy.

 

Děkujeme za pochopení, vedení školy. 

 

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny